Vědomostní testy & průzkumy s body

Přiřaďte k odpovědím body, vytvářejte pokročilé vědomostní testy, kvízy nebo testy osobnosti

Vyzkoušet zdarmašipka v pravo

Ohodnocení odpovědí

Vytvořte efektivní systém hodnocení odpovědí přiřazením bodů, což vám umožní měřit úroveň znalostí a schopností respondentů. Tento přístup je ideální pro testování a kvízy.

Časové limity pro vyplnění

Nastavte časový limit pro vyplnění celého testu nebo jednotlivých otázek, čímž zvyšujete výzvu a realističnost testovacího prostředí.

Výpočet finálního výsledku

Automatizovaně vypočítejte finální skóre respondentů a rozhodněte, zda jim výsledky ihned zobrazíte. Toto umožňuje rychlou zpětnou vazbu a efektivní generování reportů.

Losování otázek z databáze

Pro větší variabilitu a spravedlnost testů vybírejte otázky náhodně z předem připraveného poolu, takže každý respondent obdrží unikátní soubor otázek.

Náhodné pořadí zobrazení

Zvyšte objektivitu testu zobrazováním otázek a odpovědí v náhodném pořadí. Toto znemožňuje předvídatelnost a podvádění.

Hodnocení různých oblastí

Přiřaďte odpovědi k specifickým oblastem, jako jsou vedení, motivace a komunikace, a vypočítejte oddělená skóre pro lepší analýzu a porozumění.

Personalizované doporučení

Na základě výsledků průzkumu poskytněte respondentům personalizované interpretace a doporučení pro další kroky. Toto může být prezentováno přímo v průzkumu nebo odesláno emailem.

Přiřaďte k odpovědím body, vytvářejte pokročilé vědomostní testy, kvízy nebo testy osobnosti

Vyzkoušet zdarmašipka v pravo ikonka kola ikonka kola

Důvěřují nám

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo