Vytvářejte produkty, které vaši uživatelé potřebují

Jednoduchý a profesionální nástroj pro získávání zpětné vazby na produkt. Získávejte zpětnou vazbu od správných uživatelů ve správný čas a kontextu - přesně tehdy, kdy interagují s vaším produktem.

Chcete si o nabídce nejprve promluvit? Kontaktujte nás

Dobrá uživatelská zkušenost začíná správnými otázkami

Rozumějte svým uživatelům

Chápejte své uživatele a zakládejte své rozhodnutí na jejich myšlenkách a názorech, nejen na vašich předpokladech. Toho dosáhnete tím, že se jich budete přímo ptát.

Přestaňte tvořit produkty, které nikdo nepotřebuje

Vyhněte se vytváření produktů, které trh nevyžaduje. Díky přímé zpětné vazbě od uživatelů můžete lépe určovat priority projektů a vybírat funkce, které přinášejí skutečnou hodnotu. To vám poskytne pevnější základ pro rozhodování a argumentaci s ostatními zainteresovanými stranami.

Poznejte silné a slabé stránky vašeho produktu

Poznejte, co na vašem produktu funguje a co potřebuje vylepšení. Zjistěte, které funkce jsou nejoblíbenější a na kterých aspektech se musíte zaměřit, abyste předčili konkurenci.

Využijte přístup „Buduj – Měř – Uč se“

Průzkumy uživatelů jsou zásadním krokem k zavádění kontinuálního vývoje a učení se ve vaší organizaci. Experimentujte, získejte zpětnou vazbu a iterujte na základě reálných dat.

Zjistěte nejdůležitější informace o svém produktu a uživatelích:

 • Jak jsou uživatelé spokojeni s vaším produktem? Získejte přehled o jejich celkovém vnímání.
 • Co brání uživatelům v přihlášení nebo plném využití produktu? Identifikujte a odstraňte tyto bariéry.
 • Proč uživatelé nezůstávají po vyzkoušení zkušební verze? Pochopit jejich důvody vám pomůže zlepšit přechod na placenou verzi.
 • Dosáhli jste s vaším produktem optimálního souladu s potřebami a přáními uživatelů? Ověřte si, zda vaše nabídka odpovídá tržním potřebám.
 • Jaké další studie použitelnosti byste měli provést, aby jste lépe porozuměli interakcím uživatelů s vaším produktem?
 • Je váš produkt snadno použitelný a jsou všechny jeho funkce uživatelsky přívětivé? Získejte přímou zpětnou vazbu od uživatelů.
 • Jak byste měli organizovat a prioritizovat produktové funkce a experimenty, aby byly v souladu s potřebami a očekáváními uživatelů?

Startquestion – Jeden nástroj pro sběr a analýzu názorů uživatelů prostřednictvím jednoduchých a výkonných průzkumů

Ptejte se, jak se vám líbí: na webové stránce nebo e-mailem

Provádějte průzkumy flexibilně: na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailů. Spouštějte cílené průzkumy na specifických stránkách nebo provádějte transakční studie, když uživatelé interagují s klíčovými prvky vašeho produktu.

Jeden kód, který vše ovládá

Realizujte své průzkumy kdykoli a bez potřeby podpory IT nebo externích agentur. S jednorázovou instalací skriptu Startquestion na vašem webu můžete začít ihned a získat první odpovědi během několika minut.

Laserově přesné kritéria cílení založená na uživatelských vlastnostech nebo chování na webu

Využijte uživatelské vlastnosti nebo chování na webu pro cílení vašeho průzkumu. Zobrazujte průzkum na základě navštívených stránek, času stráveného na webu nebo použití pravidel JavaScriptu. Klaďte otázky konkrétním skupinám uživatelů, jako jsou placení zákazníci nebo ti ve zkušebním období, nebo pošlete NPS průzkumy po opuštění webu.

Integrujte s vaším balíčkem produktů

Automatizujte odesílání průzkumů na základě vlastních událostí, přeposílejte výsledky do vaší databáze nebo CRM a sdílejte důležitou zpětnou vazbu na Slacku. Nastavte to jednou a nechte automatizaci pracovat za vás.

Startquestion oceňují uživatelé na celém světě

Jak provádět průzkumy produktů?

Provádění průzkumů produktů je klíčové pro pochopení potřeb a zkušeností uživatelů. Startquestion nabízí dva efektivní způsoby, jak získat zpětnou vazbu:

Průzkum zaslaný na e-mail:

 • Vytvořte automatické transakční kampaně pro uživatele, kteří provedli určité akce, jako je například přihlášení k testování.
 • Použijte automatické upomínky, aby se zvýšila míra odpovědí.
 • Využijte připravené šablony průzkumu produktu pro snadnou implementaci.
 • Přizpůsobte šablonu pozvánky a URL adresy průzkumu dle vašich potřeb.
 • Automaticky odesílejte výsledky průzkumu do dalších nástrojů, jako je váš CRM, pro lepší integraci dat.

Průzkum na webu:

 • Získejte zpětnou vazbu v reálném čase přímo v kontextu používání vašeho produktu.
 • Rychlá a snadná implementace a spuštění průzkumu.
 • Dosáhněte vyšší míry odpovědí díky bezprostřední interakci s uživateli.
 • Rozhodněte se, koho a kde na vašem webu se ptát, aby byla zpětná vazba co nejrelevantnější.
 • Stejně jako u e-mailových průzkumů, i zde můžete automaticky odesílat výsledky do jiných nástrojů, jako je váš CRM.
Více o průzkumech na webu strzałka w prawo

Máte nějaké dotazy ohledně zpětné vazby k produktu?

Vytvořte si bezplatný účet na Startquestion

Chcete si o nabídce nejprve promluvit? Kontaktujte nás