Šablony průzkumů pro výzkumníky

Vyzkoušejte demografické průzkumy a získejte rozsáhlé údaje o obecných potřebách nebo zvycích velkých komunit.

Průzkumy trhu, průzkumy mezi zaměstnanci a zákazníky a dotazníky používané ve vzdělávání jsou jen některé z oblíbených způsobů využití online průzkumů. Jsou také skvělým nástrojem pro provádění osobnostního testu, sběr demografických informací nebo získávání zpětné vazby ohledně zdravého životního stylu, stravování a zájmu o čtení. Podívejte se na níže uvedené bezplatné šablony online průzkumu a začněte vytvářet svůj průzkum na platformě Startquestion.

Demografický průzkum, Big Five Test a další průzkumy přizpůsobené vašim potřebám

Metrické otázky jsou velmi oblíbené v online průzkumech. Když odpovídáme na otázky o místě bydliště, vzdělání, věkové kategorii, předchozí zkušenosti s danou značkou nebo produktem nebo uvádíme, kolik hodin trávíme sledováním televize nebo čtením dobré knihy, vyplňujeme demografický průzkum.

Demografické a sociální průzkumy mohou lépe pomoci porozumět profilu klienta nebo uživatele. Mohou také být cenným nástrojem v rukou specialistů na volební kampaně.

Psychologické dotazníky jsou také velmi populární. Jedním takovým průzkumem je Big Five Test. Můžeme se dozvědět o našem osobnostním modelu tím, že vyplníme dotazník připravený odborníky.

Dovídáme se o interpretaci studie na základě charakteristik respondentů, jako je neurotismus, otevřenost zkušenostem, přívětivost, svědomitost nebo extroverze. Big Five test lze provést pomocí online průzkumu, díky kterému můžete snadno a rychle oslovit i velkou skupinu respondentů.

Další zajímavé online průzkumy na pomezí psychologie a sociologie se mohou týkat kvality života, času věnovaného sportovním aktivitám, zdravé stravy, času stráveného před televizí nebo měsíčních výdajů na kulturu a umění.

Dotazníky pro všechny výše zmíněné průzkumy najdete mezi našimi připravenými online průzkumy.

Více informací...

Důvěřují nám

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo