Proč školení zaměstnanců nepřináší očekávané výsledky?

Po každém školení proveďte průzkum, který vám rychle a efektivně poskytne přehled o jeho účinnosti. Snadno vytvářejte srozumitelné reporty z výsledků a zajistěte, že vaše investice do školení zaměstnanců jsou správně směrovány.

Chcete si o nabídce nejprve promluvit? Kontaktujte nás

Důvěřují nám

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Objevte výhody provádění hodnocení školení ve vaší společnosti

Objektivní hodnocení pořadatele a nabídky

Průzkumy jsou zásadní pro získání objektivního pohledu na účinnost školení. Je důležité zjišťovat, zda jsou znalosti získané během školení praktické a zda přispívají k rozvoji dovedností zaměstnanců. Zahrnutí otázek týkajících se obsahu, metody výuky, kompetencí lektorů a celkového přínosu školení může poskytnout cennou zpětnou vazbu pro další vylepšení.

Monitorování trendů

Pravidelné hodnocení školení umožňuje sledovat a reagovat na trendy v zaměstnanecké spokojenosti a efektivitě školení. Identifikace a odstranění neefektivních nebo neoblíbených školení je klíčové pro udržení vysoké úrovně angažovanosti a motivace zaměstnanců.

Informace o investicích do školení

Průzkumy poskytují přesné informace o tom, která školení jsou pro zaměstnance nejvýnosnější a která by měla být prioritizována. Tato data jsou klíčová pro informované rozhodování a optimalizaci rozpočtu na vzdělávání.

Nabídka odpovídající očekáváním zaměstnanců

Zpětná vazba získaná z průzkumů může poskytnout návrhy na konkrétní témata nebo změny v metodách školení. Takový přístup umožňuje organizacím přizpůsobit své vzdělávací programy aktuálním potřebám a přáních zaměstnanců, což vede k většímu zájmu a lepšímu zapojení do školení.

Funkce Startquestion užitečné při provádění hodnocení školení

Jeden průzkum pro více školení

Použití jednoho průzkumu pro více školení je výborný způsob, jak ušetřit čas a zdroje. Vytváření pravidel, která určují, jaká otázka nebo sekce se zobrazí konkrétním respondentům, zefektivňuje sběr dat a umožňuje získat přesnější informace pro každé školení.

Pohodlné doručení testu

Flexibilita ve způsobu doručení dotazníků (email, QR kód, firemní messenger, SMS) zvyšuje pravděpodobnost, že zaměstnanci průzkum dokončí. Použití vlastního mailového serveru pro odesílání dotazníků pomáhá zabezpečit, že tyto důležité zprávy neskončí ve složce SPAM.

Monitorování trendů

Využití funkce sledování trendů je klíčové pro identifikaci změn v hodnocení školení v průběhu času. Grafy a analýzy trendů umožňují lepší pochopení efektivity školení a identifikaci oblastí, které vyžadují zlepšení

Výsledky sdílené jedním kliknutím

Možnost spolupracovat na průzkumech a snadno sdílet výsledky s ostatními zainteresovanými stranami je důležitá pro společný přehled a rozhodování. Tato funkce zlepšuje komunikaci a koordinaci mezi týmy a trenéry.

Automatické generování reportů

Možnost automatického generování srozumitelných a vizuálně přitažlivých reportů ušetří čas a umožní rychlejší sdílení a prezentaci výsledků. Výsledky hodnocení školení lze snadno zobrazit ve formátu PDF nebo prostřednictvím LIVE reportů, což umožňuje efektivní prezentaci dat nadřízeným a rozhodovacím týmům.


Nevyhovuje vám tento vzor? Napište nám, jaké téma vás zajímá


Podívejte se na další vzory dotazníků z kategorie lidské zdroje (HR)

Zobrazit více

Máte nějaké dotazy týkající se hodnocení školení?

Vytvořte si bezplatný účet na Startquestion

Chcete si o nabídce nejprve promluvit? Kontaktujte nás

Startquestion oceňují uživatelé na celém světě