Šablony průzkumů pro vzdělávání

Aplikujte průzkumy ve svých diplomových pracích nebo provádějte průzkumy mezi rodiči, studenty a učiteli ve vaší vzdělávací instituci.

Aplikujte průzkumy pro absolventské práce nebo zaveďte dotazníky pro rodiče, studenty a učitele ve vaší vzdělávací instituci. Podívejte se na níže uvedené bezplatné šablony online průzkumu a začněte vytvářet svůj průzkum během několika minut.

Průzkum ve škole a další online výzkumné aplikace v oblasti vzdělávání

Online dotazníky vám umožní sbírat neocenitelnou zpětnou vazbu jak pro výzkumné účely (pro bakalářskou práci, diplomovou práci, disertační práci a další vědecké účely), tak i k získání názorů rodičů, studentů a učitelů ohledně bezpečnosti ve škole, postojů pedagogického sboru, nabídky mimoškolních aktivit, speciálních potřeb dětí nebo ověření pokroku ve vzdělávání.

Vyberte si průzkum v oblasti vzdělávání přizpůsobený vašim potřebám

Průzkum pro výzkumnou práci může mít různé využití. Sběr informací od vybrané cílové skupiny pomáhá studentům psát své diplomové nebo bakalářské práce a je také účinným nástrojem v rukou doktorandů, učitelů a výzkumníků.

Povaha položených otázek obvykle závisí na účelu výzkumu. Otevřené otázky pomohou shromáždit kvalitativní data (např. hluboké individuální rozhovory). Naopak uzavřené otázky umožní vytvořit metriku a shromáždit demografická data (např. místo bydliště, velikost domácnosti) od respondentů.

Výzkum v oblasti vzdělávání není omezen pouze na diplomové práce a další vědecké aplikace. Online průzkumy fungují stejně dobře i pro výuku. Ředitelé školy mohou používat online dotazníky mimo jiné pro:

  • Anonymní výzkum ohledně bezpečnosti a agresivity ve škole
  • Ohodnocení práce učitele očima studentů
  • Získání informací o očekáváních rodičů ohledně nabídky instituce nebo o osudu absolventů školy.

Vyplnění dotazníku učitelem také přinese cennou zpětnou vazbu ohledně pokroku studenta nebo jeho postojů k pedagogickému sboru.

S našimi připravenými šablonami můžete začít jednoduchý výzkum a složitější průzkumy pro svou diplomovou práci již dnes. Vyberte vhodný dotazník, definujte svou cílovou skupinu a shromažďujte informace potřebné k rozvoji vaší instituce nebo výzkumné kariéře.

Více informací...

Důvěřují nám

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo